PRIVACYBELEID

 

Stichting Projectkoor Halderberge legt met dit wettelijk verplichte privacy-beleidsplan vast welke gegevens wij van onze leden en relaties verzamelen, beveiligen en beheren.
Dit plan is opgesteld, vanwege aanpassingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Hierdoor is Stichting Projectkoor Halderberge verplicht een beleidsplan op te stellen

De gegevens die wij van onze leden verzamelen:

  • Naam (voor en achternaam)
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • Beeldmateriaal (foto en film)
  • stemgroep

Van welke andere personen verzamelen wij gegevens

  • Sponsoren(NAW-gegevens)
  • Vrijwilligers aan de Stichting verbonden (NAW-gegevens)
  • personen die een kaart hebben gekocht voor het bezoeken van een optreden.

 Wat doen wij met deze gegevens:

De gegevens van de leden worden in ons systeem gebruikt voor financiële, administratieve en informatieve doeleinden.
Te denken valt aan het verwerken van NAW-gegevens bij aanmelding van een lid bij de Stichting, het innen van de financiële bijdrage en het verspreiden van de nieuwsbrief.
Leden kiezen er zelf voor om deel te nemen in de WhatsApp-groep van de Stichting.

De ledenlijst (met daarin de NAW-gegevens) is alleen voor onze leden inzichtelijk op de website www.projectkoorhalderberge.nl. Deze lijst bevindt zich op een zgn. ledenlogin-pagina, welke is beveiligd met een wachtwoord, dat periodiek wordt gewijzigd.

Het foto en videomateriaal dat wij van de leden verzamelen wordt gebruikt voor promotionele activiteiten en  flyers, posters en programmaboekjes. Foto’s worden bewaard op een beheer-pagina van de website die door een wachtwoord is beveiligd. Leden geven vooraf toestemming voor het openbaar gebruik van hun beeltenis.

Gegevens Sponsoren

De NAW-gegevens van sponsoren worden alleen gebruikt om contact met hen te leggen aangaande hun financiële bijdrage aan de Stichting. Tevens kunnen zij daarmee worden benaderd voor het uitwerken van hun promotionele zichtbaarheid op de site en op andere reclamemedia. Wanneer sponsoren afzien van hun steun worden hun gegevens vernietigd.

Waar bewaren wij alle persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard bij het secretariaat gedurende het lidmaatschap van de Stichting. Na opzeggen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van het betreffende lidmaatschap verwijderd uit ons bestand, met uitzondering van beeldmateriaal. Dat blijft aanwezig in het archief. Ook de NAW-gegevens van de betrokken vrijwilligers worden bij het secretariaat bewaard voor de duur van hun verbondenheid bij de vereniging. De NAW-gegevens van concertbezoekers worden bewaard bij het secretariaat. De NAW-gegevens van de sponsoren worden bewaard op de beveiligde computer van de verantwoordelijke voor de sponsoren. Leden en aan de  Stichting verbonden vrijwilliger, alsmede sponsoren kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen of inzien bij het secretariaat.