FotoPK 5Sept Paul1

Paul Buijs – dirigent –

Paul vertelt: al sinds mijn jeugd ben ik op diverse vlakken betrokken geweest bij koren.

Ik begon al vroeg als jong zangertje bij het kinderkoor van de Paulusparochie in Oudenbosch; later volgde mijn lidmaatschap van het jongerenkoor in diezelfde parochie, waar ik ook af en toe inviel als dirigent.Rond 1980 werd ik door het jongerenkoor JLGH uit Hoeven benaderd voor de functie van dirigent. Sindsdien ben ik nauw betrokken bij deze mooie club, die inmiddels al lange tijd geleden getransformeerd is naar het huidige Muzikaèl. Hier heb ik lang gewerkt als pianist/muzikaal leider en later (tot op heden) als drummer. Ook heb ik voor Muzikaèl diverse arrangementen gemaakt.

Sinds enige tijd begon het verlangen naar een extra uitdaging op te komen: ik wilde graag een projectkoor opstarten voor mensen die ervaring hebben met koorzang, maar die zich niet voor lange tijd willen binden aan een vereniging.

Ik wil graag streven naar een zekere kwaliteit en heb daarom diverse zangers en orkestleden met ervaring benaderd om te komen tot een mooi eerste project: Een Kerstspecial!

Deze special is met veel succes uitgevoerd in december 2022. We hebben drie concerten gegeven voor in totaal 770 bezoekers en dat was een groot succes. Voor mij dus een reden om op zoek te gaan naar een nieuw concert. Dat is dus ‘Parels’ geworden en wordt uitgevoerd op 16 en 17 maart 2024.