FotoPK 5Sept 4

Organisatie

Stichting Projectkoor Halderberge wordt gevormd door een drietal enthousiaste bestuursleden. Op de foto van links naar rechts: Paul Buijs, André de Boeck en Jan Sips. André heeft in het verleden veel bestuurservaring opgedaan bij diverse verenigingen en heeft bij onze stichting de functie van secretaris op zich genomen.  Jan is de penningmeester  en Paul treedt op als voorzitter. De scheidslijnen tussen de drie functies zijn in de praktijk niet heel strak getrokken. Ieder bestuurslid denkt dan ook steeds actief mee in de takenpakketten van de anderen.