PKH Groep11Sept21 3

Kerstspecial verplaatst naar 2021!

Zoals bovengenoemd hebben wij vanwege de Corona-crisis helaas moeten besluiten het kerstconcert te verplaatsen naar 2021.

Aanvankelijk stond een eerste optreden gepland voor december 2020, maar het bleek onmogelijk om enerzijds aan de gestelde richtlijnen te voldoen en om anderzijds zinvol te kunnen repeteren.

Onder het mom van: “Wat in het vat zit verzuurt niet”, hebben we daarom besloten het concert te verplaatsen naar 18 & 19 december 2021.